Архитектура

 • Комплексно проектиране на нови сгради
 • Консултация при избор на имот
 • Предпроектни проучвания за конкретни инвестиционни намерения в строителството
 • Изготвяне на архитектурни концепции и пространствени решения за открити пространства
 • Изготвяне проектна документация по част Архитектура на фаза идейна, техническа и работна и съгласуване между всички необходими специалности, участващи в процеса на проектиране
 • Изготвяне на количествени сметки
 • Проекти озеленяване
 • Авторски надзор

Интериор

 • Изготвяне и изпълнения на интериорни проекти за жилищни, обществени и промишлени обекти
 • Изготвяне на проеткна документация на идейна и техническа фаза
 • 3D визуализации
 • Авторски надзор и цялостен инженеринг на проекта
 • Продуктов дизайн